Klubnormer for Såby-Hvalsø Håndbold

 

Indledning:
På et strategimøde afholdt den 16. juni 2002 udarbejdede håndboldklubbens bestyrelse et normsæt. Bestyrelsen har et håb og ønske om, at alle i klubben vil efterleve normerne, således der til stadighed vil være en værdig respekt omkring vores forening.

Ansvarlighed:
Håndboldklubbens bestyrelse har et ønske om, at ikke blot bestyrelsen, men alle (bestyrelse, trænere, holdledere, spillere, supportere m.v.) med tilknytning til Såby/Hvalsø håndboldklub vil udvise stor ansvarlighed over for hinanden, således et godt klima vil være en bærende faktor i klubbens dagligdag.

Mod:
Vi skal alle have mod til at eliminere mobning. I en forening som Såby/Hvalsø Håndboldklub er der plads til alle, uanset fordomme og engagement.
Vi skal alle have mod til at fremføre en pædofilipolitik. Overgreb af den slags kan under ingen omstændigheder accepteres, hvorfor den enkelte skal have mod til at bringe emnet til debat, såfremt en mistanke rettet mod en person måtte opstå.
Klubbens ledere og trænere skal have mod til at satse på hold, som udviser et særligt talent, således dette hold kan støttes maksimalt.
Klubbens ledere og trænere skal have mod til nytænkning. ”Hvis vi gør, som vi altid har gjort, så vil vi også opnå de resultater, som vi altid har opnået!!”
Tilsvarende kan man sige, ”at såfremt man går i andres fodspor, så kommer man aldrig foran”.
Klubbens ungdomsledere og –trænere skal have mod til at gennemføre klubbens alkoholpolitik.

Kurser:
Personer, der i vores klubregi er tilmeldt kurser, skal udvise en ansvarlighed, således vores omdømme er positivt og det økonomiske forbrug minimeres.
Såfremt en person af en eller anden årsag ikke kan deltage i et tilmeldt kursus, skal pågældende sikre et rettidigt afbud.

Engagement:
Bestyrelsen har et ønske om, at alle med tilknytning til klubben udviser et stort engagement til glæde og gavn for sammenholdet.

Situationsfornemmelse:
Bestyrelsen har et ønske om, at alle med tilknytning til klubben udviser situationsfornemmelse, således alle føler velbehag, uanset om man er modstander, gæst eller medlem af klubben.

Respekt:
Håndboldklubbens bestyrelse har et ønske om, at ikke blot bestyrelsen, men alle (bestyrelse, trænere, holdledere, spillere, supportere m.v.) med tilknytning til Såby/Hvalsø håndboldklub vil udvise stor respekt over for hinanden, således et godt klima kan blive en bærende faktor i klubbens dagligdag.

Fairness:
Klubbens spillere bør i kamp udvise en fairness, således håndboldreglerne overholdes.
Klubbens spillere bør i kamp udvise en fairness, således både dommere og modstandere føler sig værdigt behandlet.
Unødige diskussioner med dommere over kendelser er uacceptable.
”Røde kort” med efterfølgende bødestraf fra SHF er uacceptable.
Klubbens supportere bør i kamp udvise den fornødne respekt over for såvel dommer som modstander.

Tillid:
Gensidig tillid bør udvises af alle, således sammenhold og klima bliver optimalt.

Ærlighed:
Bestyrelsen har et ønske om, at klubmedlemmernes indbyrdes sammenhold bør bygge på ærlighed. Dette for såvel bestyrelse, som ledere, trænere og spillere. Der skal være en gennemskuelighed, således alle i klubben til stadighed kender klubbens status.

Loyalitet:
Bestyrelsen har et ønske om, at alle i og omkring Såby/Hvalsø håndboldklub vil arbejde loyalt for klubben. Derudover bør alle i klubben udvise en loyalitet over for klubbens trænere og ledere.

Ambition:
Håndboldklubbens bestyrelse har en strategi, som afspejles i 3 begreber, der tilsammen er fundamentet for, i hvilken retning klubbens tyngde vil være. Bestyrelsen har et håb om, at alle med tilknytning til Såby/Hvalsø Håndboldklub vil støtte op om disse.

Bredde contra Elite:
Klubbens grundholdning er, at der satses på ”bredden” og ikke på eliten. Selvfølgeligt har bestyrelsen en ambition om, at de enkelte hold i egen række kommer så langt som muligt, og dermed opnår så gode resultater som situationen tillader.
Seniorspillere rekrutteres ved frivillighed og primært fra vores egne ungdomsrækker. Klubben vil ikke satse på professionelle (betalte) spillere.
Bestyrelsen har en ambition om, at Såby/Hvalsø Håndboldklub på sigt er i stand til at kunne stille med hold i samtlige ungdoms- og seniorrækker.

Socialt sammenhold:
Klubbens bestyrelse har et ønske om et stærkt socialt sammenhold blandt klubbens medlemmer, hvor alle søger ”ejerskab”. Klimaet i klubben vil dermed optimeres, og alle vil indbyrdes have et godt samarbejde til glæde og gavn for klubben.

Visioner:
Klubbens bestyrelse har en vision om, at vi skal tage nye, uprøvede tiltag efterhånden som ideer og muligheder opstår. Alle kan ved at kontakte bestyrelsen være med til at forme klubbens fremtid.
Klubbens bestyrelse har ligeledes en vision om at fastholde de gode traditioner, som gennem mange år har været med til at forme dagligdagen/sæsonen i klubben.

Afslutning:
Bestyrelsen for Såby/Hvalsø håndboldklub har et ønske og et håb om, at du synes at de ovenstående normer er værd at støtte og efterleve. Hvis vi alle i vores klub lever efter de samme regler og normer, så vil klima og sammenhold optimeres, hvorved det altid vil være en fornøjelse at være sammen med gode kammerater i klubbens regi.