Foreningen SÅBY-HVALSØ HÅNDBOLD er stiftet i 1996 og har hjemsted i Lejre kommune. Foreningen er en afdeling under Kr. Saaby Idrætsforening THOR. Foreningen er tilsluttet Danmarks Håndbold Forbund (DHF) og Håndbold Region Øst (HRØ) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og den er underlagt disses love og bestemmelser.

 

Foreningens formål er at dyrke håndbold og med udgangspunkt i fællesskab og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

 

Såby-Hvalsø Håndbold