Betingelser:

Betaling for deltagelse i en aktivitet dækker kun denne og medlemskab af klubben, men giver ikke ret til  øvrige aktiviteter.
Fortrydelsesret på køb er 8 dage. Ved fortrydelse kontakt kasserer@s-hh.dk
Indbetalte beløb refunderes kun i særlige tilfælde, og kun efter aftale med kassereren.
Betaling foregår KUN med Dankort, i danske kroner, DKK.

 Online tilmelding giver foreningens nuværende medlemmer:
 
1. mulighed for via foreningens hjemmeside at tilmelde sig på hold samt betale herfor
2. ændre i personlige oplysninger (navn, adresse, e-mail osv.).

Online tilmelding giver foreningens nye medlemmer:

1. mulighed for at indmelde sig i foreningen
2. og samtidig tilmelde sig hold og betale herfor.

Se vedtægter for Såby-Hvalsø på www.s-hh.dk

§ 5
Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med foreningen afvikles